İSTEK İNŞAAT’ IN TAVİZ VERMEDİĞİ SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

•    Toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alır,
•    Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sosyal ve çevre sorumluluklarımızı, diğer kuruluşlarla birlikte uyum içinde yerine getiririz,
•    İnsan unsurunun; büyümenin ve sürekliliğin en önemli unsuru olduğunun bilincinde olarak, çalışanların özlük haklarını eksiksiz kullanmasını sağlarız,
•    Çalışanlar arasında işbirliğini destekleyici, uyumlu ve pozitif bir çalışma ortamı sağlarız,
•    İstek İnşaat çalışanlarının sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışan bir ortamda çalışmasını sağlamak öncelikli görevidir,
•    Şirketlerimizi tüm standartlara uyum sağlayarak, sertifikalaştırıp, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz,
•    Toplumumuzun gelişmesi için çaba gösteririz. Çalışmalarımızda, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederiz,
•    Sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesinden ve uygulamalarından, tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.